DEBRECENI DEÁK FERENC TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZÉPISKOLAI SZAKKOLLÉGIUM

Hatékony segítség a tehetség felismeréséhez, kibontakozásához. Naprakész tájékoztatás a tehetséggondozó lehetőségekről. Kapcsolat a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, intézményekkel. Anyagi erőforrás bevonása a tehetségsegítés folyamatába.

http://www.wolframalpha.com/

 

A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány, a Veszprémi Egyetem Műszaki Informatikai Kar, és a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium matematika munkaközössége segítségével, a 2013/2014-es tanévben is megrendezi Magyarországon, a Kangourou sans Frontieres nemzetközi alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt.

http://www.zalamat.hu/versenyfelhivas/kenguru-verseny.html 

Tehetséggondozó matematika fakultáció

 

Tehetségterület:   logikai-matematikai

 • A témaköre átfogó, több tudományterületet integráló.
 • Lehetőséget ad egy-egy önként választott résztéma elmélyült tanulmányozására.
 • Fejleszti a diákok önálló, illetve az önirányított tanulási képességét.
 • A többféle választ lehetővé tevő feladatokra fókuszál.
 • Fejleszti a kutatáshoz szükséges képességeket. (választás, saját munkájuk értékelése, munkájuk eredményének megosztása társaikkal)
 • Produktum létrehozására késztet.
 • Együttműködési képességeket fejleszt
 • Önismeretük fejlesztésére ösztönzi a tanulókat, képességeik felismerésén és kihasználásán keresztül a fokozottabb önirányításra.
 • A tanulói eredményeket a kialakított viselkedési mintákon, a produktumok minőségén keresztül méri. Az önértékelést is figyelembe veszi.

 

 

A fakultációs csoportba a diákok kiválasztása szeptemberben az igényfelméréssel kezdődik. A diákok érdeklődésüknek megfelelően szabadon választanak fakultációs tárgyat. Ezt követően két csoportba osztjuk a jelentkezőket (tehetséggondozó és felzárkóztató) a következő módszerek felhasználásával:

·        Megvizsgáljuk korábbi iskolai teljesítményét, versenyeredményeit (38 fő kitűnő matematikából)

·        Teljesítménytesztet íratunk (csak a 9. évfolyamon 63 fő) 80%-os teljesítmény felett 2 fő

·        Szóbeli tájékoztatást adunk a projektről, hogy felmérjük az érdeklődését a fakultációs tematika iránt

·        Figyelembe vesszük a tanári megfigyeléseken alapuló javaslattételeket.

·        Az első féléves tevékenység értékelésével.

 

A tehetséggondozó matematika fakultáció 30 órás foglalkozás.

A foglalkozások helyszíne a 212-es számítástechnika terem.

A foglalkozások időpontja: csütörtök 1645 1735

A vizsgált személyek száma: 252 fő

Tehetségként azonosított személyek száma: 40 fő

Tehetséggondozó programba beválogatott személyek száma:

13 fő

(a programból kimaradt diákok matek- mentor tevékenységet vállaltak, vagy "csak" érettségire készülnek)

Helyszín: Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

Dátum: 2010-09-01/ 2010-10-12

A foglalkozás vezetője: Hajdó Attila Károly matematika, tehetségfejlesztő szakértő szakos szakvizsgázott pedagógus

 

ANGOL TEHETSÉGGONDOZÓ FAKULTÁCIÓ

 

Tehetségterület: nyelvészeti

Vizsgált személyek jellemzői: 15-17 éves gimnáziumi és szakközépiskolás tanulók, legalább 5-6 éve tanulják az angol nyelvet

A tehetségdiagnosztikai tevékenység adatai:

Időpont: 2010. szeptember 30.

Helyszín: a kollégium egyik tanulószobája

Vizsgált személyek száma: 252 fő

Tehetségként azonosított személyek száma: 17 fő

Tehetséggondozó programba beválogatott személyek száma: 17fő

A tehetségazonosítás lépései:

 • motivációs vizsgálat, az angol iránt érdeklődők kiválasztása
 • iskolai teljesítmény vizsgálata és beszélgetés céljaikról
 •  teljesítmény mérés írásbeli teszttel (beválogatás 80% fölött)

A tehetségesnek nem talált személyek tudásuknak megfelelő angol fakultációs csoportokba kerültek.

A foglalkozás vezetője: Csezslai Krisztina magyar, angol szakos pedagógus

 

 

SAKK TEHETSÉGGONDOZÓ FAKULTÁCIÓ

Tehetségterület: logikai-matematikai

Vizsgált személyek jellemzői: 15-18 éves gimnáziumi és szakközépiskolás tanulók

A tehetségdiagnosztikai tevékenység adatai:

Időpont: 2010. szeptember utolsó hete, október első hete

Helyszín: 212-es számítástechnika terem

Vizsgált személyek száma: 252 fő

Tehetségként azonosított személyek száma: folyamatban

A tehetséggondozó programba beválogatott személyek száma: 15 fő

A tehetségazonosítás lépései:

 • Érdeklődés felmérése.
 • Számítógépes tesztelés. A sakktudás szintjének felmérése.
 • Megfigyelés, a foglalkozásokon kifejtett tevékenység értékelése.
 • Versenyeken mutatott teljesítmény.

A programba be nem válogatott személyek szabadidős tevékenység keretében sakkozhatnak.

A foglalkozás vezetője: Mester Gyula FIDE mester, matematika szakos pedagógus

KÖRNYEZETVÉDELEM TEHETSÉGGONDOZÓ FAKULTÁCIÓ

Tehetségterület: természeti

Vizsgált személyek jellemzői: 15-17 éves gimnáziumi tanulók

A tehetségdiagnosztikai tevékenység adatai:

Időpont: 2010. szeptember második hete

Helyszín: a kollégium

Vizsgált személyek száma: 252 fő

Tehetségként azonosított személyek száma: folyamatban

Tehetséggondozó programba beválogatott személyek száma: 6 fő

A tehetségazonosítás lépései:

 • Az érdeklődés felmérése.
 • Megfigyelés, a foglalkozásokon kifejtett tevékenység értékelése.
 • Versenyeredmények érétkelése.

Célok, feladatok:

A tanulók váljanak érzékennyé a környezet állapota iránt. Legyenek képesek a környezet sajátosságainak megismerésére, vegyék észre a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat. Ismerjék fel a mindennapi életben előforduló, a környezetszennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket, és kerüljék is el ezeket. Váljék alapelvükké a természet tisztelete, a környezete megbecsülése, utasítsák el a szándékos környezetrombolást. Váljanak maguk is kezdeményezővé. Tekintsék kötelességüknek a környezet védelmét.

A tehetségesek tanításának alapelvei a fakultációk folyamán:

·        A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudáselemek bővítése

·        Rendszerszemléletű gondolkodás fejlesztése

·        Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása

·      Helyzetfelismerés, ok–okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése

·        Kritikai gondolkodás fejlesztése

·        Kreatív gondolkodás fejlesztése

·        Önálló kutatás elősegítése

·        A környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása

·        Az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata

·        A fenntartható fejlődés etikai dimenziójának tudatosítása

·        Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése

 

A fakultációra jelentkezett diákok közül a tehetségesnek bizonyulók nagy valószínűséggel indulnak majd valamely környezetvédelmi – ill. kapcsolódó biológia, kémia, földrajz – versenyen. A fakultáció tematikája ugyan nem tartalmazza a versenyekre való felkészülés segítését, de természetesen igény szerint ez is foglalkozás része lehet.

(A versenyeredmények regisztrálása folyamatos.)

 

Tematika:

 

Okt. 4.

Az állatok

világnapja

A diákok egy kb. 10 diából álló prezentációt készítenek egy szabadon választott, Vörös Könyvben szereplő állatfajról. A fajt kiselőadás formájában ismertetik meg egymással.

 

2 óra

Okt. 13.

A természeti

katasztrófák

csökkentésének világnapja

Tanári előadás formájában a közelmúlt természeti katasztrófáinak bemutatása. Azoknak az emberi tevékenységeknek a vizsgálata, melyek az adott katasztrófákhoz vezettek. 

 

2 óra

Okt. 21.

Földünkért világnap

Beszélgetés az emberi felelősségvállalásról a környezet- és a természet védelmének érdekében.

 

1 óra

Nov. 18.

Füstmentes nap

A diákok önálló kérdőíves kutatást végeznek a kollégisták körében a dohányzásról. Az eredményeket összegzik, értékelik. Munkájuk zárásaként a faliújságra alkalmas tablót készítenek.

 

10 óra

Dec. 29.

A biodiverzitás védelmének világnapja

A diákok egymás számára különböző rejtvényeket, játékos feladványokat készítenek a témával kapcsolatban, s az elkészült feladatokat meg is oldják.

 

2 óra

Febr. 2.

Vizes élőhelyek világnapja

Korabeli újságcikkek, médiahírek feldolgozása a 2000. évi tiszai nehézfém- és cianidszennyezésről.

2 óra

Márc. 22.

A víz

világnapja

Részvétel a TIKÖVIZIG által szervezett rendhagyó osztályfőnöki órán és laborbemutatón.

 

2 óra

Ápr. 7.

Az egészség

világnapja

A világnaphoz kapcsolódóan a Kollégiumi Egészségnevelési Napok megrendezésében a fakultáción résztvevők aktív szerepet vállalnak (poszterek, feladatok készítése-javítása, rendezvény szervezése-lebonyolítása) stb.

 

10 óra

Április, május

A HBM Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szolgáltató Intézet KEOP 2009-6.1.0./A nyertes pályázata esetén a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló fenntartható életmódra nevelési rendezvény(ek)en való részvétel.

 

?

Máj. 15.

Madarak és

fák napja

Szakvezetéssel kísért kirándulás a budapesti állatkertben. (Hétvégi program.)

Anyagi vonzat: közlekedés + belépődíj + szakvezetés díja

vagy

Kirándulás a Hortobágyi Nemzeti Parkba – kerékpáros túra a hortobágyi Halastavakhoz.

(Hétvégi program.)

Anyagi vonzat: közlekedés + belépődíj + szakvezetés díja

A kiránduláson készült képekből fotókiállítás rendezése.

6 óra

Jún. 5.

Környezet-

védelmi világnap

Luc Besson és Yann-Arthus Betrand Otthonunk (Home) című filmjének megtekintése.

2 óra

 

A foglalkozás vezetője: Csibi Gabriella kémia-biológia-földrajz szakos tanárnő

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 30
Tegnapi: 41
Heti: 71
Havi: 965
Össz.: 187 807

Látogatottság növelés
Oldal: Tehetséggondozó foglalkozások
DEBRECENI DEÁK FERENC TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZÉPISKOLAI SZAKKOLLÉGIUM - © 2008 - 2019 - deak-tehetsegpont.hupont.hu

A honlap magyarul nem csak a weblap első oldalát jelenti, minden oldal együtt a honlap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »